صفحه اصلی

در کمتر از ۱۵ جلسه ۱۲ دقیقه ای آموزش نقشه ازبیلت ببین  ، هم درآمد کسب کن  ، هم اطلاعات ساختمانی خودتو  بالا ببر

در ساباط گستر پاژ آموزش سازه رو بگذرون

هم از محاسبات سازه اطلاع کسب کن و هم برآورد دقیق بتن و فولاد رو حساب کن

ضمانت نامه
متن رضایت نامه
شرایط ضمانت نامه

خدمات پایانکار

ترسیم نقشه های ازبیلت

پیگیری امور مهندسین

پیگیری امور آتش نشانی

اخذ پایانکار شهرداری

اخذ سند تفکیکی

گزارش بازدید ۱۵ روزه

ارسال نتایج آزمایشگاهی

مشاوره تاسیس شرکت مجری

آزاد سازی سهمیه مجری

بیمه حوادث مجریان

اینجا

روی ما حساب کنید

ضمانت نامه

آموزش در گروه ساباط همراه با ضمانت نامه هست

کاربردی

آموزش در گروه ساباط بصورت کاربردی و نیاز روز جامعه هست

زمینه اشتغال

در بسیاری از آموزش ها زمینه فعالیت بخاطر وجود رقبا محدود هست اما آموزش های گروه ساباط بدلیل نیاز روز جامعه و نبود نیروی فعال بسیار کارآمد است

امتیاز

امتیاز شما به ما

۰
۵/۵
نفر
خدمات
تصویر مهندس مهدی پور
مهندس خسرو مهدیپور مدیریت گروه ساباط گسترپاژ
۵/۵
مدرس ترسیم نقشه های ازبیلت
تصویر ابراهیم سبزی
آقای ابراهیم سبزی مدیر داخلی گروه ساباط گستر پاژ
۵/۵
متخصص در امور مهندسین و شهرداری
تصویر مهندس بهمن علیپور
مهندس بهمن علیپور عضو گروه ساباط گستر پاژ
۵/۵
مدرس اسکچاپ
از هزینه دوره ای که دادی رضایت داری؟
Mike Edward
۵/۵
به بالای صفحه بردن