مجری ذیصلاح،سازنده ذیصلاح

رضایت آقای مهندس احمدزاده از خدمات گروه ساباط گستر پاژ

رضایت آقای مهندس فخار از خدمات گروه ساباط گسترپاژ

رضایت آقای دکتر مردانی از خدمات گروه ساباط گسترپاژ

رضایت آقای مهندس سیفی از خدمات گروه ساباط گسترپاژ

بررسی افزایش نرخ مجری ذیصلاح ، سازنده ذیصلاح در سال ۹۲ و ۹۶ در مشهد

 

اینجا کلیک کنید

رای دیوان عدالت اداری در مورد فعالیت مجریان ذیصلاح

رای دیوان عدالت اداری در مورد فعالیت مجریان

قسمت اول گفتگو با جناب مهندس خطیب در مورد عدم تمکین مالکین نسبت به حضور نماینده مجری ذیصلاح

قسمت دوم گفتگو با جناب مهندس خطیب در مورد عدم تمکین مالکین نسبت به حضور نماینده مجری ذیصلاح

قسمت سوم و پایانی گفتگو با جناب مهندس خطیب در مورد عدم تمکین مالکین نسبت به حضور نماینده مجری ذیصلاح

با این راه حل اگر تو دادگاه صددرصد هم مقصر باشی تبرئه میشی

دو راهکار اساسی جهت تبرئه مجری ذیصلاح ، سازنده ذیصلاح  در دادگاه

قسمت اول گفتگو با مهندس خطیب در مورد شرایط تمدید قرارداد مجری ذیصلاح

قسمت دوم گفتگو با مهندس خطیب در مورد شرایط تمدید قرارداد مجری ذیصلاح

 

 

چطور با ارایه نتایج جوش و بتن تایید سازه رو در کمترین زمان از سازمان بگیریم؟

                        نمونه قرارداد مجری ذیصلاح در مشهد

                            نمونه شناسنامه فنی ملک

                                  دفترچه اطلاعات ساختمانی

نمونه فرم پیشرفت فیزیکی جهت ارسال مجری ذیصلاح به سازمان با تایید ناظر ساختمان

                                 فرم درصد پیشرفت فیزیکی

فرم شماره ۹۸۲۷ گواهی تطابق میلگرد جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی

فرم شماره ۹۸۲۸ برگ نتیجه ی بررسی گواهی تطابق میلگرد مصرفی در ساختمان جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی

فرم شماره ۹۸۲۹ صورتجلسه ی نمونه برداری از میلگردمصرفی در ساختمان جهت انجام آزمایش

فرم شماره ۹۸۳۰ نتایج آزمایش های مکانیکی میلگرد

به بالای صفحه بردن