آموزش اتوکد برای کلیه رشته ها

بعد از قطعی شدن حضور مجریان ذیصلاح (سازندگان ذیصلاح) در کشور و همچنین تهیه و تنظیم شناسنامه فنی ساختمان برای کلیه ساختمان ها وجود نقشه ای که برابر با آنچه ساخته شده است یا همان چون ساخت ( ازبیلت as built ) کاملا منطقی بود لذا امروز در حدود سالیانه ۵۰میلیون مترمربع ساختمان در کل کشور ساخته میشود که با حساب بسیار ساده متوجه خواهیم شد رقمی که در این بخش مرود تراکنش قرار میگیرد بسیار چشمگیر خواهد بود.
اگر قیمت ترسیم هرمترمربع ترسیم نقشه های ازبیلت را حدود ۱۵۰۰ تومان در نظر بگیریم قیمت تراکنش مالی سالیانه حدود یکصد میلیارد تومان خواهد بود!!!

ازبیلت
معماری
سازه
به بالای صفحه بردن