اخذ وام ساخت و مراحل پایانکار در شهرداری

از دیگر خدمات گروه ساباط گستر پاژ به جز مبحث آموزش ارایه خدماتی نظیر اخذ پایانکار و همچنین خدمات امور مهندسین ناظر می باشد.
در زمان اتمام پروژه ساختمانی مالکین روند طولانی را برای اخذپایانکار و سند تفکیکی طی میکنند ، با توجه به مبالغ مسدود شده هنگفت دریافتی از خریداران بعنوان ارایه سند گاها شاهد ماه ها جهت دریافت سند ، مالکین پیگیر هستند تا بتوانند اسناد تفکیکی را دریافت کنند و در این مدت ضررهای زیادی را بابت بلوکه شدن مبالغ مسدود شده تا زمان اخذ سند متقبل می شوند.

    لذا گروه ساباط گستر پاژ با داشتن تیم متخصص قبل از اتمام عملیات ساختمانی در کنار سازندگان اقدام به راهنمایی ها و جمع کردن مدارک و ارایه به امورمهندسین و شهرداری است تا فاصله دریافت سند تا دریافت مبالغ مسدود شده در کوتاه ترین حالت ممکن انجام پذیرد.

انواع وام ساخت رایج در ایران

وام ساخت مسکن بانک مسکن

بانک مسکن
وام از محل سپرده :
این وام ساخت برابر با معدل حساب به سازنده پرداخت میشود و سقف وام در تاریخ این نگارش ۴ شهریور ۱۴۰۰ به ازای هر واحد مبلغ ۳۰۰میلیون تومان است اما شرایط آن برای کسانیکه از فناوریهای برتر استفاده میکنند تا سقف ۴۵۰میلیون تومان برای هر واحد قابل پرداخت است.
  مهمترین گزینه های فناوری های برتر شامل :
 * تایید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
 *استفاده از سازه های سبک که مورد تایید وزارت راه و شهرسازی باشد.
 *استفاده از پنجره های دوجداره
 *استفاده از بلوک های سبک و عایق در برابر حرارت
 

شرایط پرداخت :

 متقاضی باید دارای پروانه  از وزارت راه و شهرسازی باشد تا با تایید فناوری های برتر مبالغ بصورت سقف  ۴۵۰میلیون تومان پرداخت شود

 *در زمان اتمام اجرای سقف یک سوم مبلغ وام با تایید کارشناس بانک

 *در زمان اتمام سفتکاری یک سوم مبلغ وام با تایید کارشناس بانک

 *در زمان نازک کاری الباقی وام با تایید کارشناس بانک قابل پرداخت خواهد بود.

دوره تنفس بازپرداخت  ۱۸ ماه است و سود آن ۱۸ درصد  که بعد از آن قابل واگذاری به خریدار می باشد.

وام ساخت مسکن بانک ملی

بانک ملی ایران

شرایط پرداخت وام ساخت بانک ملی:

   این وام در راستای احداث ساخت به متقاضیان پرداخت می گردد که دارای شرایط زیر می باشند:

  * بعد از اخذ پروانه ساخت در مرحله ۴۰ درصد از پیشرفت فیزیکی ساختمان متقاضی میتواند از شعب بانک ملی درخواست وام نماید.

  * برابر با تصمیم بانک بطور دقیق مبلغ وام مشخص نیست ، اما مطابق با آمار گرفته شده از متقاضیانی که این وام را اخذ کردند به ازای هر واحد میانگین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود که تقریبا ۷۰درصد مبلغ وام بصورت یکجا پرداخت و الباقی در مراحل نازک کاری پرداخت میشود .

  * حدود ده درصد از کل مبلغ وام در حساب مسدود می شود.

  *سود وام بصورت ۱۸درصد و تسویه حساب هم راسی پس از گذشت یکسال می باشد.

نکته: شرایط وام بطور دقیق ذکر نگردیده لذا متقاضیان قبل از هرگونه تصمیم به شعب بانک باید مراجعه نمایند.

مراحل دریافت پایانکار ساختمان در سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی ( برای ساختمان های زیر ۸۰۰متر)

ساختمان های زیر متراژ ۸۰۰متر مربع که در گروه الف و ب هستند و فاقد مجری ذیصلاح می باشند طی مراحل زیر قادر به دریافت پایانکار در سازمان نظام مهندسی خواهند بود:

 ۱- نامه درخواست پایانکار ارجاع از پیشخوان شهرداری به سازمان که توسط ناظر عمران یا ناظر معمار بصورت کارتابلی از سامانه ساجام ارسال می گردد. (حدود ۴۸ ساعت کاری )

۲- تایید نامه که به پیوست آن گزارش دفتر پیشخوان نسبت به اضافه متراژ و سایر صلاحیت های مهندسین بررسی شده توسط امورمهندسین (حدود ۲۴ساعت کاری)

۳- پس از ارسال تعهدات مهندسین و تکمیل مدارک از سمت گروه ها در صورت نداشتن بدهی ملک نامه پایانکار به دبیرخانه سازمان جهت ارسال به شهرداری مرکز ارجاع داده می شود.(حدود ۷۲ ساعت کاری)

۴- ارجاع نامه از دبیرخانه سازمان به شهرداری که به اختصار “سمپا” نامیده می شود (حدود ۴۸ ساعت کاری)

مراحل دریافت پایانکار ساختمان در سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی ( برای ساختمان های بیش تر از ۸۰۰متر)

ساختمان های بیشتراز متراژ ۸۰۰متر مربع که در گروه ” ب” ، “ج” و “د”  هستند و دارای مجری ذیصلاح می باشند طی مراحل زیر قادر به دریافت پایانکار در سازمان نظام مهندسی خواهند بود:

 ۱- نامه درخواست پایانکار ارجاع از پیشخوان شهرداری به سازمان که توسط ناظر عمران یا ناظر معمار بصورت کارتابلی  از سامانه ساجام ارسال می گردد. (حدود ۴۸ ساعت کاری )

۲- تایید نامه که به پیوست آن گزارش دفتر پیشخوان نسبت به اضافه متراژ و سایر صلاحیت های مهندسین بررسی شده توسط امورمهندسین (حدود ۲۴ساعت کاری)

۳- پس از تایید صلاحیت ها نامه به کارتابل مهندسین برگشت داده میشود تا ضمن تایید نقشه های ازبیلت و گروه ها (سازه ، معماری ، برق و مکانیک ) مهندسین و مجری ذیصلاح تعهد خود را از طریق کارتابل شخصی به سازمان اعلام نمایند.(درصورت همکاری مهندسین حدود ۲۴ ساعت کاری)

۴- تایید دفترچه اطلاعات فنی ملک توسط گروه های معماری ، برق ، مکانیک و سازه (حدود۴۸ساعت)

۵-تایید استاندارد آسانسور(حدود۲۴ساعت)

۶- پس از ارسال تعهدات مهندسین و تکمیل مدارک از سمت گروه ها در صورت نداشتن بدهی ملک نامه پایانکار به دبیرخانه سازمان جهت ارسال به شهرداری مرکز ارجاع داده می شود.(حدود ۷۲ ساعت کاری)

۷- ارجاع نامه از دبیرخانه سازمان به شهرداری که به اختصار “سمپا” نامیده می شود (حدود ۴۸ ساعت کاری)


رضایتمندی مالکین از خدمات گروه ساباط گسترپاژ

 جناب آقای ستوده از سازندگان منطقه الهیه مشهد

 جناب آقای اعظمی از سازندگان منطقه هفت مشهد

 آقای مهندس شعبانزاده از سازندگان منطقه ۱و۸ مشهد

(آزادسازی سهمیه مجری در کمتر از ۱۵ روز کاری)

آقای مهندس موسوی از سازندگان منطقه ۱۱ مشهد

(اخذ عدم خلاف در ۷ روز کاری)

برخی از ضوابط مهم ساختمانی

ضابطه پارکینگ شهرداری مشهد شهریور ۱۳۹۸

ضوابط پارکینگ

شیوه نامه شهرداری مشهد جهت سقف و تراکم اضافه شهریور ۱۳۹۹

شیوه نامه شهریور۹۹ شهرداری مشهد

به بالای صفحه بردن